עם InfinityPack & Ship שום דבר אינו בלתי אפשרי!

חברתנו החברה במיטב ארגוני השינוע הבינלאומיים ,מתמחה בשינוע מטענים ביצוא וגם ביבוא בשילוב אריזה וציוד שינוע מתקדם.

בין אם מדובר בהעתקת משרדים ו/או מפעל ו/או שינוע חריג כזה או אחר, נדאג לשלוח נציג מקצועי מטעמנו לאתר הרלוונטי לטובת ביצוע הערכת ביצוע בשטח.

במהלך פגישת הסיור, ידאג הנציג המקצועי למדידה של דרכי המעבר וגישה, בחינה של הקרקע, אופי הפעילות באזור מבחינת תנועה הן של תחבורה והן של בני אדם לטובת תכנון אופטימאלי שעושה "שכל" עם המציאות והתנאים הפיזיים וכל זאת בהתאם לנתוני המטען /ציוד המדובר.

לאחר איסוף המידע ,תועבד האינפורמציה ותתורגם לתכנית עבודה (WORK PLAN) בתבנית גנט (GANT) הכוללת מטלות לביצוע עם ציון הגורם המבצע האחראי ועם גיבוי תאריכים מדויקים. התוכנית תוצג ללקוח ותאושר בשיתוף מלא על מנת להתאימה לנדרש.

מטענים בלתי שגרתיים ? זו העבודה שלנו!

דוגמאות לפרויקטים נבחרים בתחום השינוע שנעשו בשנה האחרונה:

  • פרוייקט אריזה ושינוע של מסוק לחו"ל - פרוייקט שבוצע מול מספר רב של גורמים שכלל שדה תעופה ממנו נאסף המסוק, לקוח מחו"ל שהגיע לבחון את יכולתנו ולהסמיכנו לביצוע בסטנדרטים בינלאומיים.

המטען היה כרוך בתיאום לוגיסטי לא קטן שכלל עבודת מנוף גדול, מוביל רחב גוף, ליווי משטרתי, וצוות שינוע גדול שלנו שביצע את העבודה ברף מקצועי גבוה שטרם נראה במחוזותינו.

  • פרוייקט שינוע מטען בטחוני - צ'רטר (CHARTER) באמצעות חכירת מטוס אנטונוב 12 (ANT 12)

כחלק ממומחיותינו בתחום השילוח הבינלאומי, אנו מתמחים בשינוע מטענים ביטחוניים בעולם למדינות רחוקות עם יעדי הגעה לא קונבנציונאליים ביבשות כמו אפריקה, דרום אמריקה ועוד.

Special Projects - international and national nonstandard projects

אחד הפרויקטים שנעשו לאחרונה ,כלל יבוא מטענים ביטחוניים ממספר מדינות לישראל ,ביצוע שיטעון יחד עם מטען מקומי והעמסתו על מטוס חכור שתואם ברמת דיוק מושלמת וזאת על מנת להבטיח עמידה בזמנים ושמירה על אינטרס של הלקוח אל מול הצד השלישי – המקבל.

  • שינוע שולחן גרניט במשקל חריג של 15,000 ק"ג - לעיתים ישנם מטענים גדולים בעלי הגדרה של מטען חורג NON STANDARD /HEAVY DUTY הדורשים טיפול מיוחד וזאת מפאת רגישותם ורגישות הציוד המורכב עליהם. הציוד לעיתים צריך לשמור על טולארנס מסויים וזאת במטרה לחסוך זמן התקנה יקר ביעד.

מטען כזה שהכיל שולחן גרניט באורך 6 מטר ועוד ציוד רגיש במשקל כולל של 15 טון ,שונע ונארז ברמת רגישות גבוהה שכלל שימוש בעגלות שינוע מיוחדות תואמות משקל, מגבהים תואמים , מנוף 150 טון וכמובן איך לא - צוות אנושי מקצועי ומיומן לעבודות מסוג זה.

כל הציוד נארז והונף על גבי משטחי עץ שתוכננו בקפידה על ידי מחלקת ההנדסה בחברתנו שתכננה במשך שעות רבות את הקונספט הנדרש וזאת על מנת להבטיח הגעה מושלמת ליעד למרות כל התנודות והדרך הלא סטנדרטית.

המטען הוכנס אל תוך מכולה סטנדרטית בדיוק מושלם והובל ליעדו ב- 100% איכות ושביעות רצון לקוח.

תנו למקצוענים לעשות את העבודה הקשה!

Top